top of page

KAS PEAKS TEGUTSEMA?

Haldusmenetlusest tulenevate sanktsioonide ennetamiseks ja seaduse järgseks hoone dokumentasiooni koostamiseks soovitame tegeleda antud probleemiga aegsasti. Kohalikul omavalitsusel on seadusest tulenev õigus rakendada sunniraha, mille ülemmäär füüsilisele isikule on 10 000 eurot.

 

Vajadusel aitame seadustada Teie ehitise – teostame mõõdistused, vormistame ehitusprojekti, korrastame ehitise dokumentatsiooni ja taotleme ehitus- ja kasutusloa.

bottom of page