top of page
EHITISE MÕÕDISTAMINE EHK INVENTARISEERIMINE

Mis asi on hoonete mõõdistamine ehk inventariseerimine?

Hoonete mõõdistamine või mõõdistusprojekt on hoone, ülesse mõõdistamine. Inventariseerimine teostatakse vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele. Võimalik on mõõdistada vaid hoone siseruume kui ka hoonet tervikuna.

Miks on vaja hoonet mõõdistada?

Kasutusloa taotlemisel on üheks eelduseks aktuaalsete jooniste olemasolu leidmaks ehitise tehnilisi näitajaid. Selleks piisab üldjuhul hoone projektist, aga kui projekti ei ole alles või see ei vasta tegelikkusele, tuleb teostada uus mõõdistusprojekt.

Riigi eesmärk on Ehitisregistrisse kanda sinna seni kandmata hooned ning viia tegelikkusega vastavusse olemasolevate hoonete andmed. Hoonete mõõdistamine on sellises olukorras peatselt vajalik paljudele elamu omanikele. Selleks teostame ruumide mõõdistamise ning lõpptulemuseks saab iga klient aktuaalsed korruse plaanid koos pindaladega.Vanema hoone ümberehitamiseks projekti koostamisel ei piisa vanadest paberkandjal joonistest. Projekteerimise aluseks on tegelikkusele vastavat mõõdistusprojekti.

Hoonete inventariseerimisel läheb vaja:

  • hoone registreerimisel Ehitisregistrisse;

  • hoone ümberprojekteerimise eelselt kui puuduvad alusplaanid;

  • kui soovite ruume rentida, müüa või kasutuskorda seada aga puuduvad ruumide täpsed mõõtmed

  • hoone plaaniline lahendus erineb ehitusprojektist.

Hoonete mõõdistamine jaguneb 2 erinevaks etapiks:

  • esimene etapp: teostatakse hoone või ruumide mõõdistus objektil;

  • teine etapp: toimub mõõdistusandmete põhjal vajalike 2D või 3D jooniste koostamine.

Pea meeles, et mõõdistuse puhul on oluline tagada vaba juurdepääs kõikidesse mõõdistust vajavatesse ruumidesse.

 

Hoonete mõõdistusprojekti koostamise ajakulu sõltub projekti mahukusest ja keerukusest ning selleks tuleb objekte eraldi hinnata.

 

Vastavalt Teie vajadustele mõõdistame kas kogu hoone või ainult siseruumid. Hoone mõõdistusprojekt on sisuliselt olemasolevast hoonest projekti koostamine.

bottom of page